Султан Бајазидова или Царева џамијаСултан Бајазидова или Царева џамија саграђена на ади од 1512. до 1524. од стране султана Бајазида II. Обновљена: 1968. Порушена 1992. Поново подигнута 2007. Припада травничком муфтијству, јајачком меџлису.