Службени гласници


Службени гласници општине Језеро за 2021. годину

 

Службени гласник општине Језеро број 1

Службени гласник општине Језеро број 2

Службени гласник општине Језеро број 3

Службени гласник општине Језеро број 4

Службени гласник општине Језеро број 5

 

 

 

Службени гласници општине Језеро за 2020. годину

Службени гласник општине Језеро број 1-20

Службени гласник општине Језеро број 2-20

Службени гласник општине Језеро број 3-20

Службени гласник општине Језеро број 4-20

Службени гласник општине Језеро број 5-20

 

Службени гласници општине Језеро за 2019. годину

Службени гласник општине Језеро број 2-19

Службени гласник општине Језеро број 3-19

Службени гласник општине Језеро број 4-19

Службени гласник општине Језеро број 5-19

Службени гласник општине Језеро број 6-19

Службени гласник општине Језеро број 7-19

Службени гласник општине Језеро број 8-19

 

Службени гласници општине Језеро за 2018. годину

Службени гласник општине Језеро број 1-18

Службени гласник општине Језеро број 2-18

Службени гласник општине Језеро број 3-18

Службени гласник општине Језеро број 4-18

Службени гласник општине Језеро број 5-18

Службени гласник општине Језеро број 6-18

Службени гласник општине Језеро број 7-18

Службени гласник општине Језеро број 8-18

Службении гласник општине Језеро број 9-18

Службени гласник општине Језеро број 10-18

Службени гласник општине Језеро број 11-18

Службени гласник општине Језеро број 12-18

Службени гласник општине Језеро број 13-18

Службени гласник општине Језеро број 14-18

Службени гласник општине Језеро број 15-18

Службени гласник општине Језеро број 16-18

 

Службени гласници општине Језеро за 2017. годину

Службени гласник општине Језеро број 4-17

Службени гласник општине Језеро број 6-17

Службени гласник општине Језеро број 7-17

Службени гласник општине Језеро број 8-17

Службени гласник општине Језеро број 9-17

Службени гласник општине Језеро број 10-17