Насељена мјеста


У општини се налази и истоимено насеље Језеро, а поред њега још 8 сеоских насеља:

- Присоје I
- Присоје II
- Ковачевац
- Борци
- Ђумезлије
- Перућица
- Черказовићи
- Љољићи
- Дренов До


У демографској карти о земљишним површинама општина Језеро располаже са:

1.    Шуме 25.665.465 ha
2.    Пашњаци 5.984.905 ha
3.    Ливаде 7.380.030 ha
4.    Ораница 9.159.105 ha
5.    Воћњака 231.603 ha

Од тога:

1.    Плодно 48.408.814 ha
2.    Неплодно 3.447.326 ha