Општинска управа


 

Стручна служба Скупштине и Начелника општине


 • Начелник општине: Снежана Ружичић

Телефон: 050 290 052

 • Замјеник начелника општине: 

Телефон: 050 290 058

елефон: 050 291 001

 

 • Предсједник Скупштине: Драгана Карага
 • Потпредсједник Скупштине: Шевал Рибић​

Телефон: 050 290 054

 • Секретар Скупштине: Сузана Баришић

Телефон: 050 290 054​

 

Служба за привреду и финансије


 • Самостални стручни сарадник за финансије и буџет општине, привреду и приватно предузетништво: Биљана Нишић
 • Стручни сарадник за извршење буџета (рачуноводство и књиговодство): Сенада Омериновић

Телефон: 050 290 050

 

Пријемна канцеларија


 • Матичар у општинској управи: Сузана Туфегџић
 • Стручни сарадник за пријем, доставу и отпрему поште и архиву у општинској управи: Миљана Симетић

Телефон: 050 291 002

 

Служба за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Служба за пољопривреду, шумарство и водопривреду


 • Самостални стручни сарадник за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине: 
 • Виши стручни сарадник за пољопривреду, шумарство и водопривреду у општинској управи: 

​​​Телефон: 050 290 053

 

Служба за послове дјечије и социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите
Служба за пројектне активности унутар локалне самоуправе


 • Виши стручни сарадник за војне евиденције, послове дјечије и социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите у општинској управи: Тања Росић 
 • Координатор пројеката и реализације активности унутар заједнице локалне самоуправе: Биљана Томић

​​​Телефон: 050 290 057 

 

Завод за запошљавање РС, Филијала Бања Лука, Биро Језеро


 • Кристина Николчић

Телефон: 050 291 408 

 

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС:


 • Загорка Јовић

Телефон: 050 490 340

 

Контакт телефон за све запослене: 050/291-001