Јавне набавке


ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА - АСФАЛТИРАЊЕ ДИЈЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА У ПРИСОЈУ, РАСКРСНИЦА БАГ- КУЋА МИЛАНОВИЋ КРСТАНА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ВОЈНИЧКОГ ГРОБЉА У НАТПОЉУ - ПРВА ФАЗА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - КАПАВАЦ

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - КОНТЕЈНЕРИ

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-КУЋА ГРАБЕЖ:

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : Асфалтирање четири локална пута на територији општине језеро: 

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  ЗА "РЕКОНСТРУКЦИЈУ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА У УЛИЦИ 21. НОВЕМБРА И ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ИГРАЛИШТУ КОД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО"

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИСКУЛТУРНА САЛА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО: 

 

TЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР: