Замјеник начелника 
Драган Стругаловић

Рођен 14.01.1966.

Обавља функцију замјеника начелника у општини Језеро.

Ожењен, отац двоје одрасле дјеце.