Замјеник начелника 
Драган Стругаловић

Рођен 14.01.1966.

Обавља функцију замјеника начелника у општини Језеро.

Ожењен, отац двоје одрасле дјеце.

 


 

 

 

Контакт:

Телефон: 050/291-001
Факс: 050/291-002

opstinajezero@yahoo.com