Контакт
Општина Језеро, Република Српска

21. новембра
Општина Језеро


nacelnik@opstinajezero.org
skupstina@opstinajezero.org


Телефон
+387(0)50 291 001


Факс
+387(0)50 291 002