Службени гласници


Службени гласници општине Језеро за 2022. годину

Службени гласник општине Језеро број 10
Службени гласник општине Језеро број 11

Службени гласник општине Језеро број 12

Службени гласник општине Језеро број 13

Службени гласник општине Језеро број 14

Службени гласник општине Језеро број 15

Службени гласник општине Језеро број 16

Службени гласник општине Језеро број 17

 

Службени гласници општине Језеро за 2021. годину

 

Службени гласник општине Језеро број 1

Службени гласник општине Језеро број 2

Службени гласник општине Језеро број 3

Службени гласник општине Језеро број 4

Службени гласник општине Језеро број 5

Службени гласник општине Језеро број 6

/Службени гласник општине Језеро број 7

Службени гласник општине Језеро број 8

Службени гласник општине Језеро број 9

 

Службени гласници општине Језеро за 2020. годину

Службени гласник општине Језеро број 1-20

Службени гласник општине Језеро број 2-20

Службени гласник општине Језеро број 3-20

Службени гласник општине Језеро број 4-20

Службени гласник општине Језеро број 5-20

 

Службени гласници општине Језеро за 2019. годину

Службени гласник општине Језеро број 2-19

Службени гласник општине Језеро број 3-19

Службени гласник општине Језеро број 4-19

Службени гласник општине Језеро број 5-19

Службени гласник општине Језеро број 6-19

Службени гласник општине Језеро број 7-19

Службени гласник општине Језеро број 8-19

 

Службени гласници општине Језеро за 2018. годину

Службени гласник општине Језеро 1-18.docx

Службени гласник општине Језеро 2-18.docx

Службени гласник општине Језеро 3-18.docx

Службени гласник општине Језеро 4-18.docx

Службени гласник општине Језеро 5-18.docx

 

Службени гласници општине Језеро за 2017. годину

Службени гласник општине Језеро број 4-17

Службени гласник општине Језеро број 6-17

Службени гласник општине Језеро број 7-17

Службени гласник општине Језеро број 8-17

Службени гласник општине Језеро број 9-17

Службени гласник општине Језеро број 10-17