Наставак пројекта "Лицем у лице са локалном администрацијом"


28.01.2021.


Као наставак пројекта "Лицем у лице са локалном администрацијом", дана, 27.01.2021. године Општинска управа општине Језеро је отворила своја врата за идеје и иницијативе младих, и зато је у наставку пројекта битно младе информисати о томе како да успоставе комуникацију са локалном администрацијом и номинују своје приједлоге, борећи се за бољи положај младих у локалној заједници. Управо то је један од основних циљева пројекта, који Синдикално едукативни центар реализује у сарадњи са Општином Језеро. 
Данас је посебан нагласак стављен на правно формалну регистрацију Омладинске организације општине Језеро, као једног од значајнијих предуслова за активизам и напредак младих у нашој локалној заједници, јер су већ три године млади у Језеру активни кроз програм Омладинске банке Језеро, али као неформална група.
Начелница Снежана Ружичић је истакла да ће активизам младих увијек имати подршку општине Језеро!