Nastavak projekta "Licem u lice sa lokalnom administracijom"


28.01.2021.


Kao nastavak projekta "Licem u lice sa lokalnom administracijom", dana, 27.01.2021. godine Opštinska uprava opštine Jezero je otvorila svoja vrata za ideje i inicijative mladih, i zato je u nastavku projekta bitno mlade informisati o tome kako da uspostave komunikaciju sa lokalnom administracijom i nominuju svoje prijedloge, boreći se za bolji položaj mladih u lokalnoj zajednici. Upravo to je jedan od osnovnih ciljeva projekta, koji Sindikalno edukativni centar realizuje u saradnji sa Opštinom Jezero. 
Danas je poseban naglasak stavljen na pravno formalnu registraciju Omladinske organizacije opštine Jezero, kao jednog od značajnijih preduslova za aktivizam i napredak mladih u našoj lokalnoj zajednici, jer su već tri godine mladi u Jezeru aktivni kroz program Omladinske banke Jezero, ali kao neformalna grupa.
Načelnica Snežana Ružičić je istakla da će aktivizam mladih uvijek imati podršku opštine Jezero!