Naseljena mjesta


U opštini se nalazi i istoimeno naselje Jezero, a pored njega još 8 seoskih naselja:

- Prisoje I
- Prisoje II
- Kovačevac
- Borci
- Đumezlije
- Perućica
- Čerkazovići
- Ljoljići
- Drenov Do


U demografskoj karti o zemljišnim površinama opština Jezero raspolaže sa:

1.    Šume 25.665.465 ha
2.    Pašnjaci 5.984.905 ha
3.    Livade 7.380.030 ha
4.    Oranica 9.159.105 ha
5.    Voćnjaka 231.603 ha

Od toga:

1.    Plodno 48.408.814 ha
2.    Neplodno 3.447.326 ha