Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на цтамбене кредите за младе и младе брачне парове


17.09.2021.


Пријавити се на: 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible0