Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na ctambene kredite za mlade i mlade bračne parove


17.09.2021.


Prijaviti se na: 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible0