ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у програму подршке пројектима одрживог повратка


22.04.2019.


На основу члана 21. став 3. Закона о расељеним лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине (,Слузбене новине ФБиХ", број: 15/05), и Програма - Подршка развоју старт-уп (почетног бизниса) повратника број: 03-36-2- 70 /19 од 08.04.2019. г., а у циљу планирања, квалитетне израде и транспарентне проведбе планова помоци одрзивог повратка, у 2019. години Федерално министарство расељених особа и избјеглица објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у ппограму пројектима одрживоог повратка- Подршка развоју start-up (почетног бизниса) повратника у 2019. години

Више на линку: JAVNI POZIV Start up2019.pdf