JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka


22.04.2019.


Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,Sluzbene novine FBiH", broj: 15/05), i Programa - Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika broj: 03-36-2- 70 /19 od 08.04.2019. g., a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoci odrzivog povratka, u 2019. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV za učešće u ppogramu projektima održivoog povratka- Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2019. godini

Više na linku: JAVNI POZIV Start up2019.pdf