• Јавни позив Федералног министарства расељених особа и избјеглица за додјелу новчаних средстава ученицима основних школа повратницима на име једнократне новчане помоћи за почетак школске године за школску 2024/2025 годину
  • Припремне радње за санацију и реконструкцију сеоске водоводне мреже
  • Санирање пута у Љољићима
  • Фокус група са малим и неразвијеним јединицама локалне самоуправе

Помоћи пољопривредницима кроз подстицаје

Општина Језеро ће у наредном периоду помоћи локалним пољопривредницима бројним подстицајима за узгој стоке, производњу малина и откуп млијека