Sastav Skupštine


Brojčano učepće stranaka u Skupštini opštine

Ime stranke

Broj odbornika

SNSD – Savez nezavisnih socijal-demokrata

3

NS - Npredna Srpska

3

SDS - Srpska demokratska stranka

2

SP - Socijalistička partija

2

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

1

DNS - Demokratski narodni savez

1

SBB - Savez za bolju budućnost - Fahrudin Radončić

1

Skupština opštine Jezero ima 13 odbornika.

 

Odbornici:

 

SNSD - Savez nezavisnih socijal-demokrata

 • Dragana Karaga - Predsjednik SO Jezero
 • Sanja Malinović
 • Radomir Nikolčić

 

NS - Napredna Srpska

 • Tanja Tomić
 • Janko Vođević
 • Milan Kutanjac

 

SDS - Srpska demokratska stranka

 • Jovo Topić
 • Slobodan Laketić

 

SP - Socijalistička partija

 • Željka Jovetić
 • Goran Trivunčević

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

 • Ševal Ribić - Zamjenik predsjednika SO Jezero

 

DNS - Demokratski narodni savez

 • Ostoja Kačar

 

SBB - Stranka za bolju budućnost - Fahrudin Radončić

 • Mubera Žužić