Teina koliba„Teina koliba“ izgrađena krajem 19. vijeka kao ljetnjikovac, a po predanju isti je podigla engleskinja koja je u to vrijeme boravila u Jezeru.