Завршене активности у 2017. години


28.02.2017.


Као посљедица велике количине падавина на подручју општине Језеро дошло је до клизишта земљишта поред сеоског пута у мјесту Присоје.

Велике количине наноса земље онемогућиле су пролаз мјештанима тим дијелом пута, па је општина Језеро извршила санацију на тој дионици пута како би у што краћем временском року обезбједила мјештанима несметан пролаз.