XXVI сједница Скупштине општине Језеро


18.06.2020.


Дана, 18.06.2020. године, са почетком у 09,00 часова у холу ОШ "Вук Караџић" у општини Језеро, одржана је XXVI сједница Скупштине општине Језеро са сљедећим дневним редом:
 
 1. Разматрање и усвајање записника са XXV сједнице Скупштине општине Језеро.
 
2. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 2019. години.
 
3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлаштења начелнику општине за склапање купо-продајних уговора са посједницима парцела, неопходних за реализацију         пројекта „ Уређење              водотока Јошавка“ и рјешавања имовинско-правних односа.
 
4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава за трајно збрињавање вишечлане породице Зоране Стругаловић.
 
5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о дугорочном кредитном задужењу.
 
6. Разматрање и усвајање Плана утрошка кредитних средстава.
 
7.  Разматрање и прихватање Информације о потпису Анекса бр.1 Уговора о постојећем дугорочном кредиту бр:01-13174/17-1 од 22.12.2017. године.
 
8. Разматрање и усвање приједлога Одлуке о прихватању потенцијалних донација од стране донатора.
 
9. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Језеро.
 
10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.
 
11. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању лицитације и продаје за моторна возла и сушаре, власништво  општине Језеpо.
 
12.  Разматрање и усвајање приједлога Рјешења за именовање комисије, за провођење поступка лицитације.
 
13.  Разматрање и усвајање  Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа за 2019. годину.
 
14.  Разматрање и прихватање Информације о стању јавне безбиједности на подручју општине Језеро и раду Станице полиције Језеро за 2019. годину.
 
15.  Разматрање и прихватање Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину на подручју општине Језеро.
 
16.  Разматрање и прихватање  Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручна канцеларија Језеро за 2019. годину.
 
17.  Разматрање и прихватање Информације о стању и могућностима развоја пољопривредне производње на подручју Општине Језеро и усвајање Програма прољетне сјетве за 2019. годину.
 
18.  Разматрање и прихватање Информације о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета – узгоју, заштити и експлоатацији шума на подручју Општине Језеро у 2019. години. 
 
19.  Разматрање и усвајање Извјештаја о раду „Амбуланте“ у Језеру, Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град у 2019. годинe.
 
20.  Разматрање и усвајање Извјештаја о раду цивилне заштите за 2019. годину.
 
21.  Разматрање и прихватање Информације о раду општинске борачке организације Општине Језеро за 2019. годину.
 
22.  Текућа питања.