XXVI sjednica Skupštine opštine Jezero


18.06.2020.


Dana, 18.06.2020. godine, sa početkom u 09,00 časova u holu OŠ "Vuk Karadžić" u opštini Jezero, održana je XXVI sjednica Skupštine opštine Jezero sa sljedećim dnevnim redom:
 
 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXV sjednice Skupštine opštine Jezero.
 
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prosječnoj konačnoj cijeni m2 korisne stambene površine u 2019. godini.
 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja načelniku opštine za sklapanje kupo-prodajnih ugovora sa posjednicima parcela, neophodnih za realizaciju         projekta „ Uređenje              vodotoka Jošavka“ i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava za trajno zbrinjavanje višečlane porodice Zorane Strugalović.
 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.
 
6. Razmatranje i usvajanje Plana utroška kreditnih sredstava.
 
7.  Razmatranje i prihvatanje Informacije o potpisu Aneksa br.1 Ugovora o postojećem dugoročnom kreditu br:01-13174/17-1 od 22.12.2017. godine.
 
8. Razmatranje i usvanje prijedloga Odluke o prihvatanju potencijalnih donacija od strane donatora.
 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Jezero.
 
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.
 
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju licitacije i prodaje za motorna vozla i sušare, vlasništvo  opštine Jezepo.
 
12.  Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za imenovanje komisije, za provođenje postupka licitacije.
 
13.  Razmatranje i usvajanje  Izvještaja o radu opštinskih inspekcijskih organa za 2019. godinu.
 
14.  Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju javne bezbijednosti na području opštine Jezero i radu Stanice policije Jezero za 2019. godinu.
 
15.  Razmatranje i prihvatanje Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu na području opštine Jezero.
 
16.  Razmatranje i prihvatanje  Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna kancelarija Jezero za 2019. godinu.
 
17.  Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju i mogućnostima razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Opštine Jezero i usvajanje Programa proljetne sjetve za 2019. godinu.
 
18.  Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti šumarstva i primarne prerade drveta – uzgoju, zaštiti i eksploataciji šuma na području Opštine Jezero u 2019. godini. 
 
19.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu „Ambulante“ u Jezeru, Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad u 2019. godine.
 
20.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu civilne zaštite za 2019. godinu.
 
21.  Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu opštinske boračke organizacije Opštine Jezero za 2019. godinu.
 
22.  Tekuća pitanja.