Рјешење - даје се Рајку Шавија, накнадна грађевинска дозвола за изградњу Производно - пословног објекта/пилане/ и силоса


29.12.2023.


Рјешење - даје се Рајку Шавија, накнадна грађевинска дозвола за изградњу Производно - пословног објекта/пилане/ и силоса