Rješenje - daje se Rajku Šavija, naknadna građevinska dozvola za izgradnju Proizvodno - poslovnog objekta/pilane/ i silosa


29.12.2023.


Rješenje - daje se Rajku Šavija, naknadna građevinska dozvola za izgradnju Proizvodno - poslovnog objekta/pilane/ i silosa