Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици


19.10.2020.


Министарства породице, омладине и спорта расписује конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици.

Расписан Конкурс је објављен данас, 16. октобра 2020. године, у дневном листу „Глас Српске“ и биће  отворен 21 дан од дана објављивања, с тим да министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења. Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума: а) допринос пројеката и активности у промоцији развоја породице и породичних    вриједности, те подизању квалитета породичног живота, б) допринос пројеката и активности на стварање услова за подизање наталитета, в) допринос пројеката и активности здравственој, социјалној, васпитној и образовној компоненти, г) допринос пројеката и активности заштити од насиља у породици, д) усмјереност ефеката пројектних активности према рјешавању проблема који су од интереса за већи број грађана, односно самих породица и младих, ђ) властито учешће у финансирању, односно суфинансирању од стране међународних и других донатора или јединица локалне самоуправе, е) допринос бризи о старима ж) квалитет пројектне пријаве.

Образци за пријаву на конкурс, као и сам конкурс,  могу се преузети  на Интернет страници Министарства породице, омладине и спорта: www.vladars.net>   Министарства  > Министарство породице, омладине и спорта > конкурс >