Радни састанак у општини Језеро на тему санације бране у ријеци Пливи


20.07.2020.


Дана, 20. 07. 2020.године на иницијативу начелника општине Језеро, Снежане Ружичић, у згради Општине одржан је радни састанак којем су присуствовали начелник и представници општине Језеро, директор привредног друштва рибњака "Јањ" д.о.о., Зоран Тепић, урбанистичко-грађевински инспектор, Милан Качар, технолог, Дејан Тривић, те представник ЈУ "Воде РС", Давид Латиновић.
Тема састанка била је проблематика везана за више пријава грађана око санације бране у ријеци Пливи од стране привредног друштва "Јањ" д.о.о. Бања Лука, које има регистровану радну јединицу Рибогојилиште у општини Језеро, санација се више пута изводила без обавјештења од материјала за који општина сматра да треба да буде извучен из ријеке. Иако су позвани представници Инспектората Републике Српске и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, овом састанку нису били у прилици да присуствују.
Од општине је упућен јасан став да се приступи изради документације за реконструкцију бране у складу са важећим еколошким прописима, као и да се том приликом добију јасни износи кубика воде који се користе у водозахвату за рибњак.
Такође, општина ће упутити ургенцију и прослиједити надлежном министарству око регулисања концесионих накнада ургентно и да Рибњак "Јањ" као заинтересована страна у овом предмету прилагоди мишљење законским оквирима и правобранилаштва.