Радна посјета директора подручне привредне коморе Републике Српске


03.02.2021.


Дана, 03. 02.2021. године је на  иницијативу начелника општине Језеро, Снежане Ружичић, општину Језеро посјетио предсједник подручне Привредне коморе, господин Рачић. 
Тема посјете била је упознавање са привредном проблематиком општине Језеро, у циљу покретања узајамне сарадње, а у сврху веће могућности за бољи привредни развој општине Језеро.
Договорено је разматрање и покретање припремних активности на успостављању БФЦ цертификације,  општине Језеро, као локалне заједнице, а све у сврху привлачења међународних инвеститора.
Указано је и на проблематику предузећа "Ангроцентар" д.о.о. Језеро и разматрања могућности за ослобађања заробљене пословне зоне од стране компаније "Душанић", већ више од двадесет година, чиме комплетна локална заједница, трпи велику штету.
Такође, начелница је директора подручне привредне коморе упознала с чињеницом, да на подручју општине послује више привредних субјеката, са акцентирањем на пословање  Рибњака"Јањ", те је разматрана могућност стварања могућих потенцијала за финалну прераду рибе, чиме би се створили услови за запошљавање већег броја радника и веће економске добити.
Приједлог од стране начелника био је да се системски приступи рјешавању наведених проблематика, а у сврху позитивних привредних кретања у руралним крајевима, као што је општина Језеро.