Пројектовање урбаног центра општине Језеро


24.08.2018.


Дана 24. августа 2018. године, у обилазак општине Језеро долазила је архитектица Олга Тркуља у име института ИГ Бања Лука. Обилазак локације и консултације за пројектовања уређење трга и других јавних површина и објеката, попут вањског уређења школског комплекса, главне саобраћајнице, општинских објеката, уличних фронтова (тротоара, саобраћајница, ограда парцела и уличних фасада), инфо-туристичког центра и осталог.

Циљ укључења архитектице из Института ИГ Бања Лука и студената Архитектонског факултета у Бања Луци у пројекат пројектовања јесте давања визуелног урбаног идентитета центра општине.