Прелиминарна листа за одабир корисника програма опоравка од поплава


19.03.2018.


У општину Језеро стигла је Прелиминарна листа за одабир корисника опоравка од поплава УНДП Организације, са ознаком датума 19.03.2018. године као дана почетка рока за улагање Жалбе. Рок за улагање жалбе је 14 дана. 

Прелиминарна листа за одабир корисника опоравка од поплава УНДП Организације