Preliminarna lista za odabir korisnika programa oporavka od poplava


19.03.2018.


U opštinu Jezero stigla je Preliminarna lista za odabir korisnika oporavka od poplava UNDP Organizacije, sa oznakom datuma 19.03.2018. godine kao dana početka roka za ulaganje Žalbe. Rok za ulaganje žalbe je 14 dana. 

Preliminarna lista za odabir korisnika oporavka od poplava UNDP Organizacije