Потписан уговор за набавку система за хлорисање воде


21.07.2021.


Дана, 21. јула 2021. године, у просторијама општине Језеро, потписан је уговор за набавку система за хлорисање воде, а потписници уговора су предузеће "Вода Икс д.о.о.", кога заступа директор Бранислав Секулић и Општина Језеро, коју заступа начелница Снежана Ружичић. 
Планирана је набавка система за хлорисање  воде са резервоаром за хлор и импулсним водомјером на електрично напајање са уградњом и још једног система за хлорисање воде са резервоаром за хлор и импулсним водомјером на напајање путем батерије (акумулатора) са уградњом.