Potpisan ugovor za nabavku sistema za hlorisanje vode


21.07.2021.


Dana, 21. jula 2021. godine, u prostorijama opštine Jezero, potpisan je ugovor za nabavku sistema za hlorisanje vode, a potpisnici ugovora su preduzeće "Voda Iks d.o.o.", koga zastupa direktor Branislav Sekulić i Opština Jezero, koju zastupa načelnica Snežana Ružičić. 
Planirana je nabavka sistema za hlorisanje  vode sa rezervoarom za hlor i impulsnim vodomjerom na električno napajanje sa ugradnjom i još jednog sistema za hlorisanje vode sa rezervoarom za hlor i impulsnim vodomjerom na napajanje putem baterije (akumulatora) sa ugradnjom.