План управљања ризиком од поплава на сливу ријеке Врбас Републике Српске


12.12.2018.


Директор Завода за водопривреду, Недељко Ступар, посјетио је општину Језеро и упознао представнике општине Језеро са циљем израде, сарадње и подршке локалних заједница на идентификацији и умањењу ризика од поплава на подручју општина које су предмет разраде Плана управљања ризиком од поплава на сливу ријеке Врбас Републике Српске. Предствници општине Језеро упознати су са детаљима, начинима подршке и сарадње са локалним заједницама у фази сагледавања постојећег стања, разраде и усаглашавања шире и уже листе потребних циљаних мјера на умањењу ризика од поплава у локалној заједници.