Plan upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Vrbas Republike Srpske


12.12.2018.


Direktor Zavoda za vodoprivredu, Nedeljko Stupar, posjetio je opštinu Jezero i upoznao predstavnike opštine Jezero sa ciljem izrade, saradnje i podrške lokalnih zajednica na identifikaciji i umanjenju rizika od poplava na području opština koje su predmet razrade Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Vrbas Republike Srpske. Predstvnici opštine Jezero upoznati su sa detaljima, načinima podrške i saradnje sa lokalnim zajednicama u fazi sagledavanja postojećeg stanja, razrade i usaglašavanja šire i uže liste potrebnih ciljanih mjera na umanjenju rizika od poplava u lokalnoj zajednici.