Основана Мрежа практичара за управљање локалним развојем у Босни и Херцеговини


16.03.2018.


Савез општина и градова Републике Срспке и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине уз подршку Појекта Интегрираног локалног развоја (ИЛДП), који заједнички подржавају Влада Швицарске и УНДП, имплементира низ активности у области планирања и управљања развојем. Пројекат интегрираног локалног развоја (ИЛДП) помаже успоставу и јачање функционалног система планирања и управљања развојем, на локалном, кантоналном и ентитетским нивоима, те квалитетнију проведбу јавних политика, доприносећи свеукупном развоју БиХ. Препознавајући могућности и потенцијале размјене добрих пракси и умрежавање, један од кључних активности Савеза јесте било и оснивање Мреже практичара за управљање локалним развојем.

Мрежа практичара за управљање локалним развојем основана је 15. марта 2018.године у Сарајеву с циљем размјене добрих пракси и умрежавања чланица савеза општина/опћина градова РС-а и Федерације БиХ.

Представници из 70 опћина/општина и градова потписали су Декларацију о оснивању Мреже практичара за управљање локалним развојем којом су изразили заједничку оријентацију практичара са локалног нивоа ка изградњи функционалне Мреже, која ће доприносити унапређењу стручних капацитета, те учинковитијег управљања локалним развојним активностима у БиХ.
 

Потписивање Декларацију о оснивању Мреже практичара за управљање локалним развојем (Дражен Стругаловић)

Испред општине Језеро, Оснивачком састанку Мреже практичара за управљање локалним развојем, је присуствовао Дражен Стругаловић, референт за урбанизам и грађевинарство, заштиту животне средине. Овим је општина Језеро постала једна од 37 општина Републике Срспке, односно 70 опћина/општина Босне и Херцеговине које су постале чланице Мреже.