Одржана еколошка акција у Језеру


02.10.2020.


Дана 01. 10. 2020. године одржана је еколошка акција коју организују чланови Омладинске банке Језеро уз подршку Општине Језеро и Фондације Мозаик. Врши се уређење и чишћење Улице 21.новембар, те садња дрвећа и украсног жбуња и то 2 саднице црвенолисне шљиве, 8 садница црвенолисног јавора, 20 садница украсног жбуња и 2кг траве. Укупна вриједност пројекта износи 1.500,00 КМ.