ОБАВЈЕШТЕЊЕ


16.03.2022.


ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ

 

Данас је у Скупштинској сали општине Језеро одржан Округли сто на тему: Упознавања јавности о Извођењу геолошких истраживања по Пројекту детаљних геолошких истраживања бакра, жељеза и пратећих метала на истражном простору Сињаково, које се налази на подручју општине Језеро. Поред општине Језеро, право на геолошко  истраживање  обухвата  и подручје општина Мркоњић град и Шипово.

Учесници Округлог стола који је организовала општина по добијању информација надлежног Министарства  су били представници привредног друштва „СНК МЕТАЛИ" д.о.о. Бијељина који су носилац истражних лиценци за пројекат Сињаково, са њиховим представницима: господин Милош Бошњаковић - извршни директор, господин Младен Лујић - помоћник директора за техничка питања, господин Дејан Николић - извршни директор LYKOS Balkan Metals, Ведран Остојић - геолошки техничар и Душка Ђурковић, заједно са многобројним становницима општине Језеро и представницима Скупштине.

Овом приликом су представници носиоца истражних лиценци за пројекат Сињаково упознали све присутне са циљевима, начину и фазама наведеног истраживања, те је у међусобној интеракцији са грађанима пружено више информација о свим питањима.

Један од закључака са Округлог стола је то да већ постоји одобрење Министарства индустрије, енергетике и рударства, за наведена истраживања на Сињакову  и да су тражили од Министарства додатна одобрења за проширење подручја истраживања. 

Присутне сам упознала и нагласила да сам тражила додатне информације од надлежног  Министарства везано за истаживања на подручју општине Језеро  као и да нема потребе за додатним одобрењима општине у овој фази када су одобрења дата и да нема Законског упориште за исте. Такође сам упознала присутне да сам од Министарства писаним путем тражила информацију да ли је урађена.студија еколошлог минимум стања, фирма је поновила да није законска обавез за истраживања, али да планирају да је ураде.

На некој од наредних сједница Скупштине општине Језеро наћи ђе се информација фирме СНК метали како би се детаљније упознала јавност преко представника, одборника. 

Посебно је важно излагање представника фирме да ће сва истраживања бити у еколошким стандардима и да ће у наредном периоду укључивати локално становништво кроз ангажман и ресурсе у циљу подршке изградње инфраструктуре општине.

 

Ради се о геолошком  истраживању које ће се проводити наредне 2 године а не о експлоатацији руда.