Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи одрживог повратка за 2024. годину


20.05.2024.


 

Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске објавио је Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи одрживог повратка за 2024. годину. Финансијска помоћ се додјељује за суфинансирање пројеката у пољопривреди и сточарству, као и суфинансирање  пројеката за занатско и производно-услужну дјелатност.
Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске објавио је такође Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи удружењима намијењене за финансирање рада удружења за 2024. годину и Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2024. годину.

Јавни оглас остаје отворен 21 дан, рачунајући од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама и на веб- сајту  Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.

Додатне информације можете пронаћи на сљедећем линку: 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx#collapsible0