20. сједница Скупштине општине Језеро


24.10.2023.


Дана, 24.10.2023. године са почетком у 9.00 часова одржана је 20. сједница Скупштине општине Језеро.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 19. сједнице Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

2. Разматрање и усвајање приједлога Етичког кодекса Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Комисија за етичка питања

3. Разматрање и усвајање Информације о извршењу буџета за период 1-6 мјесеца 2023. године;

Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

4. Разматрање препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске која се односи на идентификацију сталних средстава у припреми;

Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о водоводу и канализацији на подручју општине Језеро;

Извјестилац : Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о санитарној заштити изворишта водовода општине Језеро – налазишта поџемне воде Ђол, извор Зеленац;

Извјестилац : Начелник општине Језеро.

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро

Извјестилац: Надзорни одбор ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро

8. Разматрање и усвајање Приједлога одлуке о измјени одлуке о давању сагласности на закључивање Уговора о замјени некретнина између Јагузовић (Пере) Драгана из Језера и општине Језеро.

Извјестилац: Начелник општине

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о рјешавању управних предмета у Општинској управи општине Језеро за 2022. годину.

Извјестилац : Општинска управа општине Језеро.

10. Информација о заштити здравља животиња на подручју општине Језеро у 2022. години.

Извјестилац : Општинска управа општине Језеро.

11. Информација о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Језеро.

Извјестилац : Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град/Језеро – Кристина
Николчић

12. Информација о стању у области риболова на подручју Општине Језеро.

Извјестилац : Спортско и риболовачко друштво „Златовчица", Јанко Алексић

13. Информација о стању у области ловства на подручју општине Језеро.

Извјестилац : Ловачко друштво „Тетријеб" Шипово, Секција Језеро

Начелник општине Језеро је као члан-ловац излагала Извјештај о раду Ловачког удружења Тетријеб, које са секцијом у Језеру биљежи завидан напредак.

Приједлози су ишли у смјеру да у наредном периоду дугогодишњи ловци стварају прилику да секција прерасте у Удружење општине Језеро и да општина газдује својим ловиштем.
Тренутно секција броји 42 члана +2 приправника.

Као начелник општине и ловац, у наредном периоду нагласила је да ће дати максималну подршку тренутној секцији и будућем удружењу, са акцентом на велику сарадњу са Тетријебом и предсједником.

14. Информација о извршењу комуналне дјелатности у 2022. години.

Извјестилац : Стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

15. Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине Језеро.

Извјестилац: ФОНД Здравственог осигурања – ПЈ Мркоњић
Град/Језеро

16. Текућа питања.