20. sjednica Skupštine opštine Jezero


24.10.2023.


Dana, 24.10.2023. godine sa početkom u 9.00 časova održana je 20. sjednica Skupštine opštine Jezero.

D N E V N I R E D :

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Etičkog kodeksa Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Komisija za etička pitanja

3. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvršenju budžeta za period 1-6 mjeseca 2023. godine;

Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

4. Razmatranje preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koja se odnosi na identifikaciju stalnih sredstava u pripremi;

Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o vodovodu i kanalizaciji na području opštine Jezero;

Izvjestilac : Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sanitarnoj zaštiti izvorišta vodovoda opštine Jezero – nalazišta podžemne vode Đol, izvor Zelenac;

Izvjestilac : Načelnik opštine Jezero.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero

Izvjestilac: Nadzorni odbor JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina između Jaguzović (Pere) Dragana iz Jezera i opštine Jezero.

Izvjestilac: Načelnik opštine

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Opštinskoj upravi opštine Jezero za 2022. godinu.

Izvjestilac : Opštinska uprava opštine Jezero.

10. Informacija o zaštiti zdravlja životinja na području opštine Jezero u 2022. godini.

Izvjestilac : Opštinska uprava opštine Jezero.

11. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u preduzećima i ustanovama na području opštine Jezero.

Izvjestilac : Zavod za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad/Jezero – Kristina
Nikolčić

12. Informacija o stanju u oblasti ribolova na području Opštine Jezero.

Izvjestilac : Sportsko i ribolovačko društvo „Zlatovčica", Janko Aleksić

13. Informacija o stanju u oblasti lovstva na području opštine Jezero.

Izvjestilac : Lovačko društvo „Tetrijeb" Šipovo, Sekcija Jezero

Načelnik opštine Jezero je kao član-lovac izlagala Izvještaj o radu Lovačkog udruženja Tetrijeb, koje sa sekcijom u Jezeru bilježi zavidan napredak.

Prijedlozi su išli u smjeru da u narednom periodu dugogodišnji lovci stvaraju priliku da sekcija preraste u Udruženje opštine Jezero i da opština gazduje svojim lovištem.
Trenutno sekcija broji 42 člana +2 pripravnika.

Kao načelnik opštine i lovac, u narednom periodu naglasila je da će dati maksimalnu podršku trenutnoj sekciji i budućem udruženju, sa akcentom na veliku saradnju sa Tetrijebom i predsjednikom.

14. Informacija o izvršenju komunalne djelatnosti u 2022. godini.

Izvjestilac : Stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

15. Informacija o zdravstvenom osiguranju stanovništva na području opštine Jezero.

Izvjestilac: FOND Zdravstvenog osiguranja – PJ Mrkonjić
Grad/Jezero

16. Tekuća pitanja.