Н А Р Е Д Б А о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 59-1/20 од 20.10.2020. године


21.10.2020.


Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 59-1/20 од 20.10.2020. године