Јавни позив за пружање меторинг услуга, малим и средњим предузећима и предузетницима у РС


20.07.2022.


......Поштовани,

Овим путем желимо вас обавијестити да
је расписан Јавни позив за пружање
менторинг услуга микро, малим и средњим
предузећима и предузетницима у
Републици Српској.

Процес менторинга одвија се према
методологији Агенције, развијеној у
сарадњи са Јапанском агенцијом за
међународну сарадњу (JICA). Методологија
одређује кораке које стручно лице-
ментор проводи у директном контакту и
раду са власником, одговорним лицем
предузећа, односно управом, одређени
број сати (највише до 50 сати по
кориснику) и то у просторијама
корисника.

Услуга менторинга је бесплатна.

У циљу што успјешнијег успостављања
менторинг система у Републици Српској
у 2022. години, молимо вас да ову
информацију прослиједите предузећима
у вашој регији, и да је, уколико је то
могуће, објавите на интернет страници
ваше институције.

Јавни позив је отворен од 20. јула до 31.
августа 2022. године до 24 часа.

Јавни позив и све остале информације
можете пронаћи на сљедећим интернет
страницама:

1.
https://www.rars-msp.org/lat/javni-poziv-za-provodjenje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-i-srednja-preduzeca-i-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

2.
https://www.preduzetnickiportalsrpske.net/javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

За детаљне информације можете се
обратити Агeнцији на електронску
адресу: mentoring@rars-msp.org или на број
телефона: 051/222-157.

С поштовањем,

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бања Лука
Република Српска, БиХ

Телефон: +387 51 222 120
Факс: +387 51 222 121
Емаил: info@rars-msp.org
Web: www.rars-msp.org [1]