Javni poziv za pružanje metoring usluga, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u RS


20.07.2022.


......Poštovani,

Ovim putem želimo vas obavijestiti da
je raspisan Javni poziv za pružanje
mentoring usluga mikro, malim i srednjim
preduzećima i preduzetnicima u
Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema
metodologiji Agencije, razvijenoj u
saradnji sa Japanskom agencijom za
međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija
određuje korake koje stručno lice-
mentor provodi u direktnom kontaktu i
radu sa vlasnikom, odgovornim licem
preduzeća, odnosno upravom, određeni
broj sati (najviše do 50 sati po
korisniku) i to u prostorijama
korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

U cilju što uspješnijeg uspostavljanja
mentoring sistema u Republici Srpskoj
u 2022. godini, molimo vas da ovu
informaciju proslijedite preduzećima
u vašoj regiji, i da je, ukoliko je to
moguće, objavite na internet stranici
vaše institucije.

Javni poziv je otvoren od 20. jula do 31.
avgusta 2022. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije
možete pronaći na sljedećim internet
stranicama:

1.
https://www.rars-msp.org/lat/javni-poziv-za-provodjenje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-i-srednja-preduzeca-i-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

2.
https://www.preduzetnickiportalsrpske.net/javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detaljne informacije možete se
obratiti Agenciji na elektronsku
adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj
telefona: 051/222-157.

S poštovanjem,

RAZVOJNA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE
Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Telefon: +387 51 222 120
Faks: +387 51 222 121
Email: info@rars-msp.org
Web: www.rars-msp.org [1]