Јавни позив Федералног министарства расељених особа и избјеглица за подршку запошљавању/самозапошљавању повратника у пољопривреди на подручју Босне и Херцеговине за период 2024. – 2025. година


01.12.2023.


Јавни позив за подршку запошљавању/самозапошљавању повратника у пољопривреди на подручју Босне и Херцеговине за период 2024. – 2025. година

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/jp_poljoprivreda_2024_2025.pdf

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fmroi.gov.ba/v3/wp-content/uploads/2023/11/obrazac_prijave_fizicka_lica_poljoprivreda_2024_2025.pdf

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fmroi.gov.ba/v3/wp-content/uploads/2023/11/obrazac_prijave_zadruge_poljoprivreda_2024_2025.pdf

Рок за пријаве је 31.12.2023. године