Јавни позив Федералног министарства расељених особа и избјеглица


05.05.2023.


Јавни позив Федералног министарства расељених особа и избјеглица за додјелу  новчаних средстава ученицима основних школа повратницима из ентитета Федерација БиХ у ентитет Република Српска на име једнократне новчане помоћи за почетак школске године, за школску 2023/2024 годину

Све неопходне информације, као и пријавни образац, налазе се на сљедећим линковима:

https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-sredstava-ucenicima-osnovnih-skola-povratnicima-iz-entiteta-federacija-bih-u-entitet-republika-srpska-na-ime-jednokratne-novcane-pomoci-za-pocetak-skolske-godine/

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/Javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-sredstava-ucenicima-osnovnih-skola-povratnicima-iz-entiteta-Federacija-BiH-u-entitet-Republika-Srpska-2023.pdf

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/OBRAZAC-PRIJAVE-NA-JAVNI-POZIV-2023-NOVI.doc