ЈАВНИ ПОЗИВ - Опоравак од поплава из 2014. године


09.10.2017.


ПРЕДМЕТ: ПРОЈЕКАТ ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ

Поштовани,

            Представници пројекта за опоравак од поплава-УНДП у Босни и Херцеговини заједно са Општином Језеро позивају све заинтересоване носиоце домаћинстава који испуњавају услове да поднесу пријаве на Јавни позив за одабир корисника за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 2014. године.

Јавни позив je отворен 09.10.2017. године и трајаће мјесец дана, тачније до 09.11.2017. године.

Јавни позив, пријавни образац као и све потребне информације заинтересовани могу преузети у Административној служби општине Језеро, wеб страници УНДП-а у БиХ:http://www.ba.undp.org