Јавни оглас за подношење пријава за оставривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2023. годину


19.05.2023.


Све неопходне информације се налазе на сљедећем линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx#collapsible0