Javne nabavke


TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA - ASFALTIRANjE DIJELA LOKALNOG PUTA U PRISOJU, RASKRSNICA BAG- KUĆA MILANOVIĆ KRSTANA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA VOJNIČKOG GROBLjA U NATPOLjU - PRVA FAZA

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA- USLUGE KREDITNOG ZADUŽENjA OPŠTINE JEZERO

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - KAPAVAC

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - KONTEJNERI

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - LOKALNI PUTEVI

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-KUĆA GRABEŽ:

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA : Asfaltiranje četiri lokalna puta na teritoriji opštine jezero: 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA:  ZA "REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG IGRALIŠTA U ULICI 21. NOVEMBRA I ZAVRŠNI RADOVI NA IGRALIŠTU KOD OSNOVNE ŠKOLE VUK KARADžIĆ JEZERO"

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA FISKULTURNA SALA

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA NA ODRŽAVANjU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE JEZERO: 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - OPREMA ZA VIDEO NADZOR: