Захтјев за издавање еколошке дозволе - Фарма за узгој свиња са пратећом опремом


15.01.2024.


Захтјев за издавање еколошке дозволе и докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

Објекат: Фарма за узгој свиња са пратећом опремом

Носилац пројекта: Породиччно пољопривредно газдинство Младен Савић

Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе