USAID - Пројекат развоја одрживог туризма у БиХ


23.01.2023.


USAID Развој одрживог туризма у Босни и Херцеговини и Министаство трговине и туризма Републике Српске дана 23.01.2023. године у просторијама Скупштине општине Мркоњић Град одржали су радионицу креирања програма посјета бањалучко-предорске регије по методологији ''Hub and Spokes'' модела.

Радионици су присуствовали преставници ресторана, угоститељских објеката, хотела, мотела,власника смјештајних капацитета, спортско-рекреацијских центара....

Радионица на тему ''Razvoj Hub and Spoke modela'' има за циљ креирање туристичких понуда (једнодневних и вишедневних) на подручју општина које се налазе у близини Бања Луке а све са циљем да се посјетиоци усмјере ка новим дестинацијама, што ће доприњети развоју локалне економије, привлачењу нових инвестиција и креирању послова на подручју одабраних општине Језеро.