USAID - Projekat razvoja održivog turizma u BiH


23.01.2023.


USAID Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini i Ministastvo trgovine i turizma Republike Srpske dana 23.01.2023. godine u prostorijama Skupštine opštine Mrkonjić Grad održali su radionicu kreiranja programa posjeta banjalučko-predorske regije po metodologiji ''Hub and Spokes'' modela.

Radionici su prisustvovali prestavnici restorana, ugostiteljskih objekata, hotela, motela,vlasnika smještajnih kapaciteta, sportsko-rekreacijskih centara....

Radionica na temu ''Razvoj Hub and Spoke modela'' ima za cilj kreiranje turističkih ponuda (jednodnevnih i višednevnih) na području opština koje se nalaze u blizini Banja Luke a sve sa ciljem da se posjetioci usmjere ka novim destinacijama, što će doprinjeti razvoju lokalne ekonomije, privlačenju novih investicija i kreiranju poslova na području odabranih opštine Jezero.